Rada Rodziców

Wysokość miesięcznej składki na radę rodziców wynosi:

za pierwsze dziecko 25 zł
za drugie dziecko 12 zł.
trzecie i kolejne zwolnione z opłat.

W przypadku uiszczenia kwoty za cały rok szkolny do końca grudnia obowiązuje zniżka w wysokości 10%.

Wpłat można dokonywać na numer konta Rady Rodziców:
23 9297 0005 0462 9487 2040 0001
w tytule przelewu: „DAROWIZNA NA RADĘ RODZICÓW”

•   •   •  

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca – Anna Langa

Z-ca Przewodniczącej – Katarzyna Wyporska

Sekretarz – Magda Mróz

*   *   *

Komisja Rewizyjna:

Maciej Chiżyński

Justyna Bogusiewicz

Agata Kuziemska

Anna Petrykowska

*   *   *

Zapraszamy wszystkich Rodziców uczniów naszej szkoły do dołączenia na nowopowstałym fan page na portalu Facebook – PSM w Żyrardowie Rodzice

*   *   *

Do pobrania:

Regulamin Rady Rodziców

Skip to content