Dla ucznia

AUDYCJE MUZYCZNE 14 luty 2022 r.

KL.V  – c6

Temat. Instrumenty smyczkowe. Skrzypce.

Przeczytajcie w książce- str.111-115

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/skrzypce -o historii i budowie skrzypiec

http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/skrzypce-orkiestrownik/ -prezentacja instrumentu Jakub Haufa

Posłuchajcie  na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=nJTfG1MmMwQ –Antonio Vivaldi, Koncert skrzypcowy „Lato” z cyklu cztery pory roku, Presto

https://www.youtube.com/watch?v=6cfWJop0LZ0 –Niccolo Paganini,Kaprys op.1 nr24 a-moll

https://www.youtube.com/watch?v=0jXXWBt5URw Niccolo Paganini, Kaprys op.1 nr 5

https://www.youtube.com/watch?v=Mag2mc5Vva0 –G.Dinicu.Hora Staccato, gra legenda sztuki skrzypcowej Jascha Heifetz

https://www.youtube.com/watch?v=hm8-RCgk6Ms –Henryk Wieniawski, Kujawiak w wykonaniu Piotra Janowskiego

https://www.youtube.com/watch?v=u7uxDXUtKk8 –Vittorio Monti, Czardasz w wykonaniu naszego pedagoga Kamili Malik

Zapiszcie w zeszycie informacje o skrzypcach:

-klasyfikacja

-nazwa włoska , skrócona pisownia

-strój

-skala

-możliwości wykonawcze, sposoby artykulacji

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

KL.VI c 6

Temat. Muzyka niemiecka w Baroku- J. F. Haendel.

https://www.youtube.com/watch?v=25VJwAV81Ys-   ciekawa prezentacja życia kompozytora

https://www.youtube.com/watch?v=pzYy72Gnzc0- Sonata E-dur, na skrzypce

https://www.youtube.com/watch?v=gra9YiHyI7A –Water Music nr.3 cz.VI I VII ( Muzyka na Wodzie)

https://www.youtube.com/watch?v=hOHVK8xdK6c –Fireworks Music (Muzyka Sztucznych Ogni) –Uwertura

https://www.youtube.com/watch?v=hXaJ17cwci0 –Ombra mai fu –aria z Opery „Xerxes”

https://www.youtube.com/watch?v=GJPSqYjhj9s – chór Alleluja z Oratorium „ Mesjasz” HWV 56

Odpowiedzcie na pytania:

 1. Skąd wzięła się nazwa „Muzyka na Wodzie”?
 2. Na jaką okoliczność Haendel napisał „Muzykę Sztucznych Ogni”?
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE- 3 stycznia 2022

Klasa V c6

Temat: Instrumenty strunowe. Gitara

Przeczytajcie z podręcznika str.103-106

Obejrzyjcie i przeczytajcie na youTube

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/gitara/

https://www.youtube.com/watch?v=9ojTSOzlJLM –Tomasz Kaszubowski ( nasz nauczyciel) i Paweł Nawarra –duet gitarowy

https://www.youtube.com/watch?v=KzEFQW9CXGc –Joaquin Rodrigo, Koncert na gitarę cz.II Adagio, solista Pablo Sainz-Villegas

https://www.youtube.com/watch?v=eollizcRpgQ – Marcin Patrzałek wyprawia cuda na gitarze w Programie „Mam talent” w USA

https://www.youtube.com/watch?v=6gQ7m0c4ReI –Marcin Patrzałek gra L.van Beethovena Sonatę Księżycową

https://www.youtube.com/watch?v=oPd7wMYVYYo –M.Patrzałek gra Nicollo Paganiniego-Kaprys nr 24

https://www.youtube.com/watch?v=ojBYW3ycVTE –J.S.Bach, Toccata i Fuga  d-moll BWV 565 zagrana na gitarze przez Edsona Lopesa

https://www.youtube.com/watch?v=AyMBMvv0uk8 – Johannes Brahms ,Taniec Węgierski nr5

Napiszcie informacje o gitarze wg wzoru tj poprzednie instrumenty, podajcie informację, czy gitara jest instrumentem transponującym?

Klasa VI c6

Temat. Muzyka włoska w Baroku- Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi. 

Apogeum sztuki barokowej we Włoszech wyznaczają w późnym baroku dzieła Arcangela Corellego (1653-1713) i Antonia Vivaldiego (1678-1741). To oni ukierunkowali drogi rozwoju muzyki instrumentalnej na następne 100 lat jako twórcy takich m.in. gatunków jak concerto grosso czy koncert solowy.

Wysłuchajcie na Yuotube;

https://www.youtube.com/watch?v=3smZkpqXYHs-Arcangelo– Corelli, Concerto D-dur op.6 nr 4

-https://www.youtube.com/watch?v=ZPdk5GaIDjo-A.Vivaldi, Koncert  z cyklu Cztery pory roku-“Zima”

-https://www.youtube.com/watch?v=zhhYIZJj6rk-A.Vivaldi, Gloria in excelsis Deo

Przygotujcie notatkę o Antonio Vivaldim.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE KL. V c6 i VI c6 -20.XII.2021r.

Temat. KOLĘDA- rys historyczny

 Kolęda ma charakter chrześcijański, religijny związana jest  z motywem narodzin i adoracji Dzieciątka Jezus. Natomiast pastorałka jest bardziej świecka, wręcz ludowa: pojawiają się wątki przydomowych zwierząt, staropolskiego jadła, imion itp.

 Krótka historia kolęd i pastorałek.

Obyczaj śpiewania kolęd – utworów związanych ze świętami Bożego Narodzenia pojawił się u nas we wczesnym średniowieczu. Posiadały one charakter łacińskich pieśni ogólnokościelnych, które stopniowo zmieniały swoją formę oraz treść. Już w XIII w., za sprawą przybyłych do Polski Ojców Franciszkanów wprowadzono zwyczaj adoracji żłóbkato św.Franciszek z Asyżu wprowadził zwyczaj adoracji żłóbka z Dzieciątkiem Jezus. W jego trakcie śpiewano pieśni o cechach późniejszych kolęd z obrzędem lulania, kołysania Dzieciątka.

Pierwsze zachowane w formie słownej kolędy odnaleźć można w rękopisach z XV w., choć nie posiadały (jeszcze) zapisu nutowego. Przykładowo: w „Kancjonale Jana z Przeworska” z 1435 r., zachował się tekst kolędy: „Chrystus się nam narodził”. Już pierwsze wersy mają konstrukcję, uznawaną dziś za językowe archaizmy. „Chrystus się nam narodził, jenż dawno powieszczon był, w Betlejem, żydowskim mieście, z Panny Maryjej czyście. Alleluja…”

Melodii do tekstów ówczesnych kolęd przetrwało do dziś niewiele. Ale… Na ich ślad natrafiamy w tabulaturze Jana z Lublina – oryginalnym dziele rękopiśmiennictwa: „Kancjonale staniąteckim” z 1586 r. i nielicznych zapisach o anonimowym pochodzeniu. Często używano sformułowań: „ma notę własną”, „odnosi się do noty innej kolędy” czy „ta pieśń może być śpiewana jako i o słowiku”. Sugeruje to linię melodyczną o pogodnej lub radosnej formie, stosownej do treści śpiewanej kolędy.

Przekazywane z pokolenia na pokolenie melodie kolęd wraz z tekstami, ulegały modyfikacjom i rozbudowie struktury melodyczno-harmonicznej. Jedne zmieniały swoją wartość muzyczną, inne zachowały niemal oryginalny charakter aż do dnia dzisiejszego, choć miewają czasem archaizującą formę językową. Z najwcześniejszych średniowiecznych kolęd polskich pochodzą m.in.: „Chrystus się nam narodził”, „Anioł pasterzom mówił”, czy „Piosnka na dzień Narodzenia Pańskiego”.

Pod koniec XV wieku podczas kolędowania przy żłóbku, pojawiła się uroczystość – misterium dramatyczne. Poszczególne role tego wydarzenia, „odgrywali” nie tylko duchowni, ale również służba kościelna i uczniowie szkółek przyparafialnch. W świątyni ustawiano naturalistyczną szopkę krytą słomą, z Dzieciątkiem Jezus zrobionym z wosku lub klejonego papieru (co było wówczas kosztownym wydatkiem) w otoczeniu Maryi, Józefa, wołu oraz osiołka. Następnie szli pasterze z trzodą owiec: alegoryczny obraz wiernych, idących złożyć hołd swemu Panu.

Wiek XVI przyniósł w tradycji ludowej zwyczaj kolędowania bardziej swojski, by nie rzec – plebejski w swej treści. Jak wspominały ówczesne kroniki: „nie są to pieśni do użycia kościelnego… ale są to piosnki wesołe”. Kolędnicy odgrywali sceny hołdu w stajence złożone przez Trzech Króli, często wprowadzając własne interpretacje zdarzeń oraz postaci. Zwyczaj ten (z czasem) nabrał form parateatralnych: obok śpiewających aktorów widowiska pojawiły się kukiełki poruszane na jasełkowych deskach. To wtedy zaczęły powstawać pierwsze pastorałki – pieśni pasterskie nawiązujące do tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Osadzone były mocno w polskich realiach; pojawiają się motywy pejzaży wsi, przydomowych zwierząt, imion, jadła, napitków i instrumentów ludowych.

W XVI i XVII w. jasełka cieszyły się wśród ludności olbrzymią popularnością. Przyczynili się do tego bracia kapucyni, bernardyni oraz franciszkanie. W ówczesnych kronikach tak odnotowano: „jako że martwe posągi nie wzniecały w ludziach stygnącej ciekawości, przeto braciszkowie dla większego powabu ludu, swym jasełkom przydawali ruchawości, a to między osóbki stojące mięszając chwilami… wytykając przez szpary w rusztowaniu, rozmaite figle nimi wyrabiali… a tak się to ludowi prostemu i młodzieży podobało, że kościoły wypełnione były ponad miarę”.

Najpiękniejsze oraz najbardziej znane kolędy powstały w XVIII oraz XIX w.: „Bóg się rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Wśród nocnej ciszy” czy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. W XIX w. znanych jest już w Polsce kilkaset kolęd i pastorałek o wielkim i zróżnicowanym bogactwie melodycznym, zawierające elementy hymnów, kujawiaków, mazurków i polonezów. Ich znajomość zawdzięczamy między innymi tytanicznej wręcz pracy, jaką przekazał nam ks. Michał Marcin Mioduszewski. Zawarł swoją wiedzę w zbiorach zatytułowanych: „Śpiewnik kościelny, czyli pieśni nabożne z melodyjami w Kościele katolickim używane” z 1838 r. czy „Pastorałki i kolędy z melodyjami” z 1843 r. Dzięki niemu możemy poznać pochodzenie i rozwój poszczególnych pieśni.

Niepowtarzalny klimat i naturalistyczna głębia kolęd stała się twórczą inspiracją wielu kompozytorów muzyki klasycznej. Tu warto wspomnieć np. motyw melodyczny kolędy „Lulajże Jezuniu”, który wykorzystał między innymi Fryderyk Chopin w swoim „Scherzo h-moll”.

Wiek XX i XXI przyniósł nowe muzyczne spojrzenie na kolędy i pastorałki, które stały się nieodłącznym elementem obchodów świąt Bożego Narodzenia. Przebyły długą, kilkusetletnią drogę z klasztorów i świątyń, trafiając „pod strzechy”, do każdego domu.

Współcześni twórcy chętnie nagrywają i wykonują świąteczny repertuar, gdyż jest to niezwykle wdzięczny temat. Tu wspomnieć należy znakomite orkiestry pod batutą Leonarda Bernsteina, Herberta von Karajana, Neville Marrinera… Do tego zacnego grona dołączają mistrzowie śpiewu: Luciano Pavarotti, José Carreras, Placido Domingo, Teresa Żylis-Gara, Wiesław Ochman, Andrzej Hiolski i wielu innych. Wreszcie, słynne polskie zespoły wokalne: „Mazowsze”, „Poznańskie słowiki” czy „Chór Archikatedry Warszawskiej”.

Na koniec, przedstawiciele muzyki popularnej- interpretacje kolęd wykonywali/wykonują  mistrzowie gatunku:  Frank Sinatra, Elvis Presley, Tom Jones, Jerzy Połomski,

Irena Santor,Ewa Bem, Krzysztof Krawczyk, Stanisław Sojka, Justyna Steczkowska, zespoły: No To Co, Czerwone Gitary czy Skaldowie, Golec uOrkiestra.

Posłuchajcie na youtube:

1)Tryumfy Króla Niebieskiego –chór Filharmonii Narodowej https://www.youtube.com/watch?v=RPQxYkAJh1I&list=RD_Dxjt1u6c3w&index=4

2) Z narodzenia Pana – chór Filharmonii Narodowej https://www.youtube.com/watch?v=5RMuI5-EFXA&list=RD_Dxjt1u6c3w&index=5

3) Mędrcy świata- chór Filharmonii Narodowej

4) Bóg się rodzi- Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze

Składam Wam moi drodzy uczniowie życzenia błogosławieństwa Bożego, radości z Narodzenia Pana Jezusa , zdrowia i  wypoczynku .

Wiesława Bińkowska.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

PIERWSZE  SPOTKANIA  Z  NAUCZYCIELAMI

  W  ROKU SZKOLNYM 2021/2022

L.pNauczycielInstrumentDataGodzina  Sala  
1ALISZEWSKI MIŁOSZFORTEPIAN FORTEPIAN OBOW. AKOMPANIAMENT07.09.2117.00    8
2BARANOWSKI MACIEJAKOMPANIAMENT FORTEPIAN OBOW.09.09.21  16.00  9
3BARBULANT JUSTYNASKRZYPCE02.09.2117.0010
4BEDNARSKA IWONACHÓR II ST.         CHÓR C402.09.21       03.09.21kl. I – 17.00 pozost. kl. – 18.00     17.00 
5BIDLER ROBERTFORTEPIAN OBOW. AKOMPANIAMENT13.09.2116.00  9  
6BUDNIK ELŻBIETAFORTEPIAN OBOW. AKOMPANIAMENT07.09.2117.009
7CHIŻYŃSKA GABRIELAFORTEPIANTel.506 472 974 
8GRABALSKA DUKACZEWSKABEATAFORTEPIAN FORTEPIAN OBOW.08.09.2117.30  20  
9GRUCHAŁA  HUBERTSAKSOFON07.09.2118.004
10GUZIK  MARTAFORTEPIAN AKOMPANIAMENT06.09.2117.00  20
11HERRERA-SZYDŁOWSKA MAŁGORZATAPUZON06.09.2117.00  23  
12HORBOWICZ-KINAL KATARZYNAWIOLONCZELA ZESPOŁY KAM.03.09.2117.00  18  
13KASZUBOWSKI TOMASZGITARA ZESPÓŁ KAM.08.09.2117.00   16  
14KONSEK DOROTAFORTEPIAN   FORTEPIAN DOD.06.09.2114.00  7
15KWAŚNY ANDRZEJTRĄBKA01.09.2118.00  3
16KWIATKOWSKA KATARZYNAAKOMPANIAMENT   FORTEPIAN OBOW.06.09.2117.30  22
17LESZEK TADEUSZ    KONTRABAS  07.09.2116.00  13
18LEVANDOVSKAIA-KONCEWICZ ANASTASIAFORTEPIAN   AKOMPANIAMENT06.09.21   13.09.2117.00   17.00  8
19LEPAK ALDONAFORTEPIAN FORTEPIAN OBOW. AKOMPANIAMENT07.09.2117.00  6
20MAJKSNER-KRZYWICKA KRYSTYNACHÓR I st C6 ORK. SMYCZ. I st ZESPOŁY KAM.08.09.2116.00 – 16.15 16.30 – 16.45 17.00 – 17.15  22
21MAKSYMIENKO ADAMAKORDEON06.09.2118.00  1
22MALIK KAMILASKRZYPCE07.09.2118.00  3
23MATYSIAK JERZYKLARNET ZESPOŁY KAM.08.09.2116.00  1
24MAZUREK JOANNAFORTEPIAN FORTEPIAN DOD.08.09.2117.00  6
25MAZUREK KRZYSZTOFAKORDEON ZESPOŁY KAM.08.09.2117.00  1  
26MICHALAK JOLANTAPERKUSJA06.09.2117.30  12 A
27MICHALIK-WASIAK KATARZYNAFAGOT06.09.2118.00  3
28MIRSKA  DANUTAFORTEPIAN  08.09.2117.00  8
29MORZYKOWSKI RYSZARDKLARNET07.09.2117.00  3
30ENRIQUEZ-NEJ KATARZYNAOBÓJ08.09.2116.30 
31NIDZWORSKI SZYMONSAKSOFON   ZESPÓŁ06.09.2115.00  11
32NIKICIUK ANNAFLET  06.09.2117.30  16
33PIOTROWSKI DANIELPERKUSJA  07.09.2116.00  12
34PROTASIK ROMANALTÓWKA   ZESPÓŁ KAM.08.09.2117.00  13
35RAJ  SEBASTIANFORTEPIAN07.09.2117.00      20
36ROGOWIECKA AGNIESZKAFLET  08.09.2116.00  5
37SĘK MAŁGORZATAWIOLONCZELA06.09.2116.00  18
38KUCZOK ANNAWIOLONCZELA   ZESPÓŁ Prosimy kontaktować sie z sekretariatem          
39SOKOŁOWSKI JAKUBAKOMPANIAMENT11.09.2115.00  11
40STYPUŁKOWSKA SZYSZKO J.SKRZYPCE   ZESPÓŁ08.09.2117.00  17
41SZCZEŚNIAK TOMASZGITARA  08.09.2117.00  16  
42SZYMANOWICZ PIOTRFORTEPIAN FORTEPIAN OBOW AKOMPANIAMENT06.09.17.00  19
43SZYMAŃSKA PATRYCJASKRZYPCE08.09.2117.00    23  
44WOLIŃSKI TADEUSZWALTORNIA ZESPOŁY07.09.2117.00  3
45WOLNIEWICZ ANNAFORTEPIAN AKOMPANIAMENT08.09.2116.00  19
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

SPOTKANIA Z NAUCZYCIELAMI INSTRUMENTU –  FILIA W KASKACH

W ROKU SZK. 2021/2022

L.p.NauczycielInstrumentDataGodz.
1BUDNIK ELŻBIETAAKOMPANIAMENT   FORTEPIAN DOD.  06.09.21  17.00
2GRUCHAŁA HUBERT    SAKSOFON  07.09.21  17.00
3GUZIK  MARTAAKOMPANIAMENT   FORTEPIAN DOD.  06.09.21  18.00
4HERRERA MAŁGORZATA    PUZON  06.09.21  18.00
5MALINA ŁUKASZ  KLARNET    06.09.21  16.00
6MAZUR FILIP  TRĄBKA    06.09.21  16.00
7NIKICIUK  ANNA  FLET    06.09.21  16.00
8PIOTROWSKI DANIEL    PERKUSJA  06.09.21  16.00
9WOLIŃSKI TADEUSZ  WALTORNIA    03.09.21  16.00
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Uczniowie szkół artystycznych,

    Z uwagi na trudną dla Was sytuację, wynikającą z przedłużającego się stanu pandemii, która to sytuacja powoduje konieczność izolacji społecznej, zdalnego nauczania oraz wymagawprowadzenia ograniczeń w czasie ferii zimowych, zespół psychologów Centrum EdukacjiArtystycznej przygotował dla Was cykl warsztatów psychologicznych o wspierającym i rozwojowymcharakterze.

    Warsztaty odbywać się będą właśnie w ferie, w formie online, na platformie Zoom.

Zapoznajcie się z tematyką warsztatów oraz z terminami. Jeśli macie ochotę możeciesamodzielnie zapisać się na warsztaty, wysyłając e-mail do 30 grudnia 2020 r. na adresgajowniczek@cea.art.pl.

W treści maila należy podać Imię i nazwisko:Nazwa szkoły i miasto:Klasa:Tytuł warsztatu:Termin warsztatu:

   Liczba miejsc na poszczególne warsztaty jest ograniczona do 70 osób. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają niezwłocznieodpowiedź, czy zostały zakwalifikowane, a po 4 stycznia 2021 r. otrzymają dane do zalogowania się na warsztaty. Jedna osoba może zapisać się maksymalnie na dwa warsztaty. Każdy warsztat zaplanowany jest na dwie godziny lekcyjne. Podczas zapisów należy dokładnie zapoznać się z kategorią wiekową, dla jakiej warsztat jest przeznaczony.

   W imieniu Dyrekcji Centrum Edukacji Artystycznej
oraz w imieniu prowadzących – serdecznie zapraszam.
   St. Wizytator CEA
   ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
   dr Anna Nogaj

Szczegóły na platformie Teams.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

         

AUDYCJE MUZYCZNE 24, 26 maja 2021 r.

Kl. IV c6

Temat. Kantata, msza.

Przeczytajcie w podręczniku str.73

Posłuchajcie na youtube:

Kantaty

Ich habe genug (dosł. Mam już dość) – kantata Johanna Sebastiana Bacha, w katalogu Wolfganga Schmiedera oznaczona numerem BWV 82.

Została napisana w Lipsku na Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicznej) 2 lutego 1727 roku. Libretto oparte jest na kantyku Symeona „Nunc Dimittis„, który ten – według relacji św. Łukasza – miał wypowiedzieć, gdy ujrzał nowo narodzonego Jezusa przyniesionego przez rodziców do świątyni.

Obsada pierwotnie obejmowała obój i solistę (bas). Istnieje także wersja (BWV 82a) na głos sopranowy i flet.

Kantata składa się z pięciu części:

 1. Aria: „Ich habe genug”
 2. Recytatyw: „Ich habe genug”
 3. Aria: „Schlummert ein, ihr matten Augen”
 4. Recytatyw: „Mein Gott! wenn kömmt das schöne: Nun!”
 5. Aria:”Ich freue mich auf meinen Tod”

https://www.youtube.com/watch?v=iFIeeALUIZQ – J.S.Bach, Kantata „Ich habe genug” BWV 82, fragment, kantata z tekstem religijnym, napisana tylko na solistę z zespołem

https://www.youtube.com/watch?v=uZMGV-9X2c8 –J.S.Bach, Kantata „Ich habe genug”-BWV 82 a, inny fragment

https://www.youtube.com/watch?v=VQzT09BgeWY –J.S.Bach, Kantata o Kawie BWV 211- przykład kantaty świeckiej napisanej na cześć Kawy

Msze

https://www.youtube.com/watch?v=5GgkAM8crbU – Guillaume de Machaut,Messe de Notre Dame –Kyrie

https://www.youtube.com/watch?v=64ckkiz33cU –W.A.Mozart, Msza Koronacyjna kv 317, -Agnus Dei

W.A.Mozart,Requiem d-moll kv 626

 Kiedy W.A.Mozart komponował Requiem, był już bardzo chory. Kompozytor nie zdołał ukończyć dzieła, choć zaprzątało go do ostatnich chwil życia – jeszcze 4 grudnia pracował nad wątkami Lacrimosa dies illa. Mozart prowadził wyścig z czasem, uważając, że pisze requiem na własną śmierć. Z takim przekonaniem zmarł.

https://www.youtube.com/watch?v=XJU3CNRrG9I –W.A.Mozart, Requiem d-moll kv 626

-Dies irae

Dies irae- dzień Sądu Bożego

https://www.youtube.com/watch?v=6sGp1tXoyes -W.A.Mozart, Requiem d-moll kv 626 ,Rex Tremendae

https://www.youtube.com/watch?v=mhYCaQkbkyw –W.A.Mozart, Requiem d-moll kv 626

Lacrimosa

Lacrimosa znaczy łza Jezusa Chrystusa na krzyżu podczas Jego konania.

1.Wypiszcie części ( stałe)mszy

2.Odpowiedzcie na pytania:

-Czym różni się oratorium od opery ?

– Do jakich tekstów komponuje się msze?

-Co to jest „ requiem”?

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Kl.V a,b,  c6

Temat. Orkiestra symfoniczna.

Przeczytajcie w podręczniku str.139-142

Wypiszcie:

Jakie grupy instrumentów wchodzą w skład orkiestry symfonicznej, podajcie ich skład.

Posłuchajcie na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=ko-lspytc5Y –W,A.Mozart, Uwertura do Opery „Wesele Figara”

https://www.youtube.com/watch?v=MhWRmtsPCdM –F.von Suppe, Lekka Kawaleria

Pozdrawiam i proszę na najbliższe zajęcia w poniedziałek i środę dostarczyć uzupełnione zeszyty  ze wszystkimi zadaniami.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE   17, 19 maja 2021 r.

Kl.IV c6

Temat. Oratorium i pasja.

Przeczytajcie w podręczniku – str. 72-73

Oratorium

Wokalno-instrumentalne dzieło muzyczne przeznaczone dla śpiewaków-solistów, chórów i orkiestry, zazwyczaj oparte jest na tekście religijnym, jakiejś biblijnej historii

Gatunek oratorium wywodzi się ze średniowiecznych dramatów liturgicznych, które były wykonywane podczas specjalnych nabożeństw w przeznaczonym dla nich budynku, zwanym oratorio. Nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa oro, które oznacza „proszę”, „modlę się”.

Oratorium powstało praktycznie jednocześnie z operą i kantatą i ma z nimi niektóre wspólne cechy. Jest bowiem gatunkiem muzyki dramatycznej, dla solistów, chóru i orkiestry. Jednak w odróżnieniu od opery w oratorium większe znaczenie ma nie sama akcja, ale opowiadanie o niej. Dlatego utwory oratoryjne pozbawione są akcji scenicznej, kostiumów i scenografii, wykonuje się je w kościele lub sali koncertowej. Zawierają dodatkowo partię epickiego narratora, to znaczy osoby opowiadającej o wydarzeniach, przedstawiającej poszczególne postaci.

Mniej liczne są oratoria świeckie o tematyce mitologicznej, baśniowej i historycznej, napisane do librett w językach narodowych.

Pasja

 Szczególną odmianą oratorium jest pasja, opowiadająca mękę Chrystusa i wydarzenia ją poprzedzające.

Posłuchajcie na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=gOfi0SCfp-c – G.F.Haendel, Alleluja z Oratorium „Mesjasz”

https://www.youtube.com/watch?v=IUZEtVbJT5c– G.F.Haendel, Alleluja z Oratorium „Mesjasz”

https://www.youtube.com/watch?v=rkb54z8i4l0 –J.Haydn, Oratorium „ Stworzenie świata”

https://www.youtube.com/watch?v=WqMMDACUW5E – J.S.Bach, Pasja wg św.Mateusza BWV 244

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Kl.V a,b -c6

Temat. Orkiestry dęte.

Przeczytajcie w podręczniku str.139

Posłuchajcie:

https://www.youtube.com/watch?v=VjUDVoBKGJc – orkiestra OSP z Mszany Dolnej

https://www.youtube.com/watch?v=wlTby11rt40- orkiestra dęta z Grodziska Maz.

https://www.youtube.com/watch?v=ZMFbVKXWSjU –orkiestra dęta w Kaskach –filia naszej Szkoły

https://www.youtube.com/watch?v=oaVo0N_B6AY orkiestra dęta w Kaskach –filia naszej Szkoły w marszu ulicami Sochaczewa

https://www.youtube.com/watch?v=dzM6sJ55NT4 –orkiestra dęta Górników

https://www.youtube.com/watch?v=ItMrsoFUjl0 – Reprezentacyjna Orkiestra Wojska Polskiego

https://www.youtube.com/watch?v=5VVjU6UO1HQ –defilada orkiestry wojskowej

https://www.youtube.com/watch?v=7GFemVqCxWk –marsz Generalski

https://www.youtube.com/watch?v=ln5i_Bdpenw – orkiestra Straży Granicznej

https://www.youtube.com/watch?v=xN4lDS5RlR8- -orkiestra wojskowa Prawy do Lewego

Może wybierzecie się do szkoły średniej na instrument dęty.

Pozdrawiam. W.B.

       

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE 10, 12 maja 2021 r.

KL.IV c6

Temat. Balet

Przeczytajcie w podręczniku str.72

Na dwór francuski balet zawitał dzięki Katarzynie Medycejskiej. Za pierwsze widowisko baletowe uznaje się wystawione przez nią w 1581 Ballet comique de la Reyne (Komiczny Balet Królowej). Przymiotnik „komiczny” oznaczał wówczas element dramatyczny, rozwijający jeden temat.  

Między XVI a XVII w. balet przybrał formę widowiska o treści mitologicznej, wykonywanego przez dworzan.

Przełomową datą w kształtowaniu się baletu zawodowego był rok 1661, kiedy to Ludwik XIV założył Narodową Akademię Muzyki i Tańca

Zobaczcie na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=lo2UBmiBTNM – prezentacja baletu- prowadzą uczniowie Szkoły Baletowej w Warszawie

https://www.youtube.com/watch?v=5wz9espkEXoPiotr Czajkowski, fragment z baletu „Dziadek do orzechów”

https://www.youtube.com/watch?v=QGtLjqc9stE –P.Czajkowski, balet „Śpiąca królewna”

https://www.youtube.com/watch?v=b6qTdRYJWQM –P.Czajkowski, balet „Jezioro łabędzie”

https://www.youtube.com/watch?v=3Jp213umyDU – Karol Szymanowski, Balet „Harnasie”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

            KL.V ab c6

Temat. Zespoły kameralne- kwintet dęty, kapele ludowe.

Przeczytajcie w podręczniku str.137-138

Posłuchajcie na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=tWgU7a12f7c – Józef Haydn, Divertimento B-dur na kwintet dęty

https://www.youtube.com/watch?v=RPXJtFGO-iI –Jan Sebastian Bach, Toccata I Fuga d-moll, kwintet dęty blaszany

https://www.youtube.com/watch?v=VMD6JYQ3700 – kapela góralska z Bukowiny Tatrzańskiej

https://www.youtube.com/watch?v=BjT-iPPvl-g – kapela Całki

https://www.youtube.com/watch?v=VMD6JYQ3700 – kapela ze Wsi Warszawa

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE – 5 maja 2021 r.

KL.IV c6

Temat. Dramat muzyczny

Przeczytajcie w podręczniku- str.71-72

https://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/wagner-ryszard-1813-1883/ -obszerniejsze uzupełnienie wiedzy o dramacie muzycznym i jego twórcy Ryszardzie Wagnerze.

Odpowiedzcie na pytanie:

1.Czym różni się opera od dramatu muzycznego?

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

KL.V c6

Temat. Zespoły kameralne- trio barokowe, trio fortepianowe, kwartet smyczkowy.

Przeczytajcie w podręczniku- str.135-136

Trio barokowe

https://www.youtube.com/watch?v=SEZJTUFTQKw –G.F.Haendel, Sonata F-dur HWV369

Trio fortepianowe

https://www.youtube.com/watch?v=WcJv9b9r174 –  L.van Beethoven, Trio fortepianowe   c-moll op.1 nr 3 cz.I Allegro con brio

Kwartet smyczkowy

https://www.youtube.com/watch?v=Zw4G2Xhyibo – J.Haydn, Kwartet G-dur op.76 nr 1

Zapiszcie w zeszycie:

Jakie instrumenty wchodzą w skład w/w zespołów kameralnych

Pozdrawiam W.B.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE 26 i 28 kwietnia 2021 r.

KL.IV c6

Temat.Musical.

Przeczytajcie w podręczniku str.71

https://www.youtube.com/watch?v=x5PUTipC56k -10 znanych choreografii z musicali na Broadway

https://www.youtube.com/watch?v=bxoC5Oyf_ss –sławny musical „West Side Story” Leonarda Bernsteina, początek

https://www.youtube.com/watch?v=_e2igZexpMs – musical „West Side Story” Leonarda Bernsteina,  America

https://www.youtube.com/watch?v=Ye7PIyIcCro — musical „West Side Story” Leonarda Bernsteina,  ”I feel pretty”

https://www.youtube.com/watch?v=G6bnhQHj6eQ –polski musical “ Metro”- krótka historia

https://www.youtube.com/watch?v=vUObNyjRDaU – kolęda „Uciekali” z musicalu „Metro”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

KL.V a,b c6

Temat. Instrumenty elektroniczne.

Przeczytajcie w podręczniku str.132- 134

Zobaczcie i wysłuchajcie na yuotube:

https://www.youtube.com/watch?v=ZJkrZssIRHg –prezentacja tworzenia dźwięków, przetwarzania ich na komputerze

https://www.youtube.com/watch?v=999eh3fi5ZU –keyboard- możliwości brzmieniowe, wykonawcze, nagraniowe

https://www.youtube.com/watch?v=G_U4k_lc3pE –Vangelis „Mythodea”- muzyka przetworzona elektronicznie

Zróbcie notatkę o utworze Vangelisa „Mythodea”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE  19 i 21 kwietna 2021 r.

Kl.IV c6

Temat. Muzyka wokalno- instrumentalna-  Opera.

W podręczniku str.69- 70

Opera (wł. opera < łac. opera „dzieło”, „utwór”, „praca”, „wysiłek”[1][2]) – sceniczne dzieło muzyczne wokalno-instrumentalne, w którym muzyka współdziała z akcją dramatyczną (libretto). Istotą tego gatunku muzycznego jest synteza sztuk, czyli połączenie słowa, muzyki, plastyki, ruchu, gestu oraz gry aktorskiej. Podobnie jak balet, wywodzi się z włoskich renesansowych maskarad karnawałowych, które przerodziły się w widowiska dramatyczne. Opera składa się z aktów, które podzielone są na sceny.

Opera złożona jest z:

Od XVII wieku mianem tym określa się dzieło sceniczno-muzyczne wykonywane z udziałem orkiestry. Istnieje kilka rodzajów opery:

Powstanie opery zawdzięczamy działalności grupy kompozytorów, filozofów, poetów i muzyków włoskich, zwanej Cameratą florencką. Postulowali oni skonstruowanie przedstawienia z udziałem muzyki, ale było to niemożliwe, dopóki w muzyce panowała polifonia. Wielogłosowość polifoniczna nie pozwalała na czytelne i wyraziste prezentowanie tekstu i poprowadzenie dramaturgii przedstawienia.

Marzenia i postulaty Cameraty florenckiej mogły zostać zrealizowane wówczas, kiedy pojawiła się nowa technika kompozytorska – seconda practica, a wraz z nią monodia akompaniowana.

Zapiszcie w zeszycie:

1.Opera złożona jest z:

2.Rodzaje oper.

3. Wyjaśnijcie termin -Camerata florencka.

Posłuchajcie:

https://www.youtube.com/watch?v=9l0gZ5buoNg- najsłynniejsze opery wszech czasów  ( 24 min.)prezentacja z Teatru Wielkiego w Warszawie

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Kl .V a,b c6

Temat .O instrumentach elektrycznych.           

Przeczytajcie w podręczniku str.130- 132

Do najczęściej używanych instrumentów elektrycznych należą gitara basowa, gitara elektryczna, kontrabas elektryczny tzw. stick, mandolina elektryczna, pianino elektryczne oraz skrzypce elektryczne.

https://www.youtube.com/watch?v=TrhkdZpbp8A –prezentacja gry na gitarze elektrycznej

https://www.youtube.com/watch?v=wCyfRKB7DJk –skrzypce elektryczne

https://www.youtube.com/watch?v=nji5zvkuuFg – elektryczne wiolonczele

https://www.youtube.com/watch?v=LHCaUwf3eGA – harfa laserowa, wyższy stopień nowoczesności

Pozdrawiam W.B.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE-  16.04.2021 r.

Kl.IV  c.6

Temat: Inne często spotykane rodzaje utworów- impromptu, fantazja, rapsodia, ballada, poemat symfoniczny.

Przeczytajcie informacje w podręczniku – str. 67-68

wysłuchajcie na YouTube:

-Fryderyk Chopin, Fantaisie- Impromptu cis- moll op. 66

https://www.youtube.com/watch?v=QO8V727WsMg

-F.Chopin, Fantazja na tematy polskie op.13

https://www.youtube.com/watch?v=u4Gm9zDIcOI

-Franciszek Liszt, Rapsodia węgierska cis-moll nr 2

-F.Chopin, Ballada g-moll op.23

– Ryszard Strauss, Ucieszne figle Dyla Sowizdrzała op. 28

https://ninateka.pl/audio/richard-strauss-ucieszne-figle-dyla-sowizdrzala

Rozwiążcie krzyżówkę

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Klasa V a,b, c6

Temat. Instrumenty perkusyjne- membranofony, czelesta  i sposoby na czym by tu można zgrać.

Przeczytajcie wiadomości z podręcznika str.128-130

Zobaczcie i posłuchajcie na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=R8_GAMDePkI –kotły prezentacja

https://www.youtube.com/watch?v=BX7npIEsbPI – popis dziewczynki na zestawie

https://www.youtube.com/watch?v=oYamxCegYl0 – czelesta

https://www.youtube.com/watch?v=TqTo4FeAAH0 –zespół bębniarek

https://www.youtube.com/watch?v=oCYHMVlQezA –zobaczcie  na czym można grać

https://www.youtube.com/watch?v=QdoTdG_VNV4 – można skonstruować instrument  o niebiańskim dźwięku … zobaczcie

https://www.youtube.com/watch?v=Ftb8Nr5QnWU – można z tego zrobić całą orkiestrą, która zagra M. Ravela, Bolero

https://www.youtube.com/watch?v=eEKlRUvk9zc – szklana harmonia

Pozdrawiam W.B.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE-  środa 07.04.2021 r.

Kl. IV,  c.6

Temat: Inne często spotykane rodzaje utworów- scherzo, nokturn, preludium, etiuda, kaprys.

Przeczytajcie informacje w podręczniku – str. 65-66

wysłuchajcie na YouTube:

-Fryderyk Chopin, Scherzo b-moll nr 1 op.20

-F.Chopin, Nokturn Des- dur op.27 nr 2

-F.Chopin, Preludium e-moll op.28 nr4

-F.Chopin, Etiuda c-moll op10 nr 12

– Nicolo Paganini, Kaprys a-moll op.1 nr 24

https://www.youtube.com/watch?v=hsJdLv38fy8

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

KL.V a,b, c6

Temat. Instrumenty perkusyjne.Idiofony.

Przeczytajcie w podręczniku  na str.120-127

Wypiszcie w zeszycie omówione w książce idiofony.

https://www.youtube.com/watch?v=_lHJvAeQr9w –film pokaz – prezentacja instrumentów perkusyjnych

https://www.youtube.com/watch?v=DLXF_HcdeWY –dzwony, dzwonki i wibrafon, ksylofon, tam-tam

https://www.youtube.com/watch?v=ix-QW-BShPY –marimba i wibrafon

https://www.youtube.com/watch?v=qNMzBnuBC6Y –Camille Saint-Saens, Dans Macabre by Dance of Death op.40

https://www.youtube.com/watch?v=8b2GKp70LzU – Rimski-Korsakow, Lot trzmiela-marimba

Pozdrawiam W.B.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE – 29 i 31 marca 2021 r.

Temat: Fuga-najbardziej skomplikowana forma polifoniczna.

Kl.IV  c.6

            Toccata.

Przeczytajcie informacje w podręczniku – str. 62-64

Zapiszcie w zeszycie :

1. Co oznacza słowo fuga?

2. W jaki sposób pokazywany jest temat w fudze ?

wysłuchajcie na YouTube:

-Jan Sebastian Bach, Preludium i fuga c- moll z DWK I

-Jan Sebastian Bach, Toccata i Fuga d-moll BWV 565

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

kl.V a,b  c6

Temat. Powtórzenie o instrumentach smyczkowych.

Odpowiedzcie na pytania:

1. Wymień sposoby artykulacji typowe dla instrumentów smyczkowych.

2.W jakich interwałach strojone są struny wiolonczeli i w jakich kluczach pisana jest dla niej muzyka?

3.Ile strun może mieć kontrabas?

4.W jakich interwałach strojone są struny kontrabasu?

5.Czym różnią się skrzypce od altówki?

Wysłuchajcie na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=WqMMDACUW5E –Jan Sebastian Bach, Pasja wg św.Mateusza BWV 244

Przypomnijcie sobie informacje o pasji, wysłuchajcie obowiązkowo 20 minut ( dla chętnych oczywiście całość) Pasji wg św. Mateusza

Pozdrawiam świątecznie W.B.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE-  środa 27.03.2021 r.

Kl.IV A,B , c.6

Temat: Fuga-najbardziej skomplikowana forma polifoniczna.

            Toccata.

Przeczytajcie informacje w podręczniku – str. 62-64

Zapiszcie w zeszycie :

1.Co oznacza słowo fuga?

2.W jaki sposób pokazywany jest temat w fudze ?

wysłuchajcie na YouTube:

-Jan Sebastian Bach, Preludium i fuga c- moll z DWK I

-Jan Sebastian Bach, Toccata i fuga d-moll BWV 565

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

KL.VI c6

Temat. Ignacy Jan Paderewski- pianista, kompozytor, polityk.

Przeczytajcie informacje

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/paderewski-ignacy-jan-1860-1941/

 zobaczcie-https://www.youtube.com/watch?v=lrjX3XgvEcw

Napiszcie krótki życiorys Ignacego Jana Paderewskiego.

Utwory do słuchania na You Tube:

-I. J. Paderewski, Krakowiak fantastyczny H-dur op.14 nr 6

-Koncert fortepianowy a-moll op.17 cz.I https://www.youtube.com/watch?v=Xspb0ydl32w

-Menuet G-dur https://www.youtube.com/watch?v=M9IBBd-9aRM op. 53

-F.Chopin, Polonez As- dur (wykonanie I.J.Paderewski) https://www.youtube.com/watch?v=K9yXYMvSDPw

-Jan Sebastian Bach, Toccata i fuga d-moll

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

KL.VI c6

Temat. Ignacy  Jan Paderewski- pianista, kompozytor, polityk. Patron naszej Szkoły.

Przeczytajcie informacje w podręczniku- str. 190-191,

Napiszcie krótki życiorys Karola Szymanowskiego

Utwory do słuchania na You Tube:

-Źródło Aretuzy z cyklu „ Mity „

-K. Szymanowski, balet  „ Harnasie “( fragmenty ) https://www.youtube.com/watch?v=3Jp213umyDU

https://ninateka.pl/audio/karol-szymanowski-harnasie-fragmenty

Pozdrawiam W. Bińkowska

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE-  29 i 31 marca 2021 r.

Kl.IV  c.6

Temat: Fuga-najbardziej skomplikowana forma polifoniczna.

            Toccata.

Przeczytajcie informacje w podręczniku – str. 62-64

Zapiszcie w zeszycie :

1.Co oznacza słowo fuga?

2.W jaki sposób pokazywany jest temat w fudze ?

wysłuchajcie na YouTube:

-Jan Sebastian Bach, Preludium i fuga c- moll z DWK I

-Jan Sebastian Bach, Toccata i Fuga d-moll BWV 565

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

kl.V a,b  c6

Temat. Powtórzenie o instrumentach smyczkowych.

Odpowiedzcie na pytania:

1. Wymień sposoby artykulacji typowe dla instrumentów smyczkowych.

2.W jakich interwałach strojone są struny wiolonczeli i w jakich kluczach pisana jest dla niej muzyka?

3.Ile strun może mieć kontrabas?

4.W jakich interwałach strojone są struny kontrabasu?

5.Czym różnią się skrzypce od altówki?

Wysłuchajcie na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=WqMMDACUW5E –Jan Sebastian Bach, Pasja wg św.Mateusza BWV 244

Przypomnijcie sobie informacje o pasji, wysłuchajcie obowiązkowo 20 minut ( dla chętnych oczywiście całość) Pasji wg św.Mateusza

Pozdrawiam świątecznie W.B.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE-  22 i 24 marca 2021 r.

Kl.IV  , c.6

Temat: Utwory polifoniczne- kanon, inwencja.

Przeczytajcie informacje w podręczniku – str.60- 62

Zapiszcie w zeszycie :

1. W jakich formach spotykamy imitację?

2. Wyjaśnij sposoby pokazu tematu w imitacji.

a) ruch prosty-

b) inwersja-

c) augmentacja-

d) dyminucja-

e) ruch raka-

f) stretto-

wysłuchajcie na You Tube :

– kanon „ Panie Janie”

https://www.youtube.com/watch?v=eiO7eVka-Fo

-Johann Pachelbel, Kanon D-dur

-Jan Sebastian Bach, Inwencja 2 -gł. a-moll

-J.S.Bach, Inwencja 2-gł c-moll

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

KL.V a, b c6

Temat. Kontrabas.

Przeczytajcie wiadomości o kontrabasie w podręczniku str.119-120

Napiszcie w zeszycie- krótkie ,podstawowe informacje o kontrabasie( budowa, strój, klucze, artykulacje, czy jest instrumentem transponującym? )

https://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/kontrabas -uzupełnijcie wiedzę o informacje z muzykoteki

https://www.youtube.com/watch?v=QgZ_-f7pVk4 –Giovanni Bottesini (wirtuoz kontrabasu, kompozytor i dyrygent ),II  Koncert na kontrabas  h- moll

https://www.youtube.com/watch?v=kLvC1046t7w –„Lot trzmiela” na dwa kontrabasy (rewelacja)

https://www.youtube.com/watch?v=SRIIO408ats – „Różowa pantera” na 5 kontrabasów

https://www.youtube.com/watch?v=12X-i9YHzmE – ciekawostka oktobas,

https://www.youtube.com/watch?v=a7xoXfceKeg – ciekawostka –pokaz gry na oktobasie

Pozdrawiam W.B.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE-   15 pn.-17 śr.03.2021 r.

Kl.IV  c.6

Temat: Koncert- concerto grosso i koncert solowy.

Przeczytajcie informacje w podręczniku – str.58-60,

Zapiszcie w zeszycie :

1.Czym różni się concerto grosso od koncertu solowego?

2.Jaką budowę mają klasyczne koncerty instrumentalne?

wysłuchajcie na YouTube :

-Jan Sebastian Bach, IV Koncert Brandenburski G- dur BWV 1049

Jakie instrumenty tworzą w tym koncercie grupę concertino?

-Antonio Vivaldi, I Koncert E-dur „ Wiosna” z cyklu Cztery pory roku, RV 269

Podajcie części koncertu.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

KL. V a, b-  c6

Temat. Wiolonczela

Przeczytajcie informacje w podręczniku- str 116-118,

Uzupełnijcie wiadomości ze str youtube:

https://www.muzykotekaszkolna.pl//wiedza/instrumenty/wiolonczela/

Posłuchajcie:

https://www.youtube.com/watch?v=TnFKQcCsnoU –Jan Sebastian Bach, I Suita Wiolonczelowa G- dur BWV 1007, na wiolonczeli solo gra Marcin Zdunik

-Fryderyk Chopin-Mazurek g-moll op.24 nr1 w opracowaniu Marcina

                           -Mazurek F-dur op.68 nr 3 -improwizacje wiolonczelowe Marcina

-Kompozycja własna Marcina Zdunika, „Obrazki z kwarantanny”

– Grażyna Bacewicz,Kaprys polski

https://www.youtube.com/watch?v=ziSmMDOh-ZI –Kornelia Szydło na wiolonczeli w konkursie SuperDzieciak

Napiszcie w zeszycie- krótkie ,podstawowe informacje o wiolonczeli( budowa,strój, pisownia, klucze, artykulacje )

Pozdrawiam W. B.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE-  8 i 10 marca 2021 r.

Kl.IV  c.6

Temat: Klasyczne sonaty i sonatiny, symfonie.

Przeczytajcie informacje w podręczniku – str.56-58,

Zapiszcie w zeszycie przykładowy schemat budowy sonaty klasycznej ( tabela str. 57 ):

I cz.-

– II cz.

– III cz.

– IV cz.

wysłuchajcie na YouTube :

-Muzio Clementi,  Sonatina C-dur op. 36 nr 3

https://www.youtube.com/watch?v=PmD2GPUi_90

( Z ilu części składa się ta sonatina ? Która część ma formę allegra sonatowego?)

-Wolfgang Amadeusz Mozart, Symfonia g- moll nr 40 KV 550

część I- Allegro molto ( forma allegra sonatowego )

część II-Andante

część III- Menuet

część IV- Finale (Allegro assai )

KL.V a, b  c6

Temat. Altówka

Przeczytajcie i zobaczcie :

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/altowka -prezentacja altówki-muzyk Sinfonii Varsovii –Katarzyna Budnik-Gałązka

https://www.youtube.com/watch?v=EOaQnfDjVyo –W.A.Mozart, Symfonia koncertująca na skrzypce i altówkę Es –dur, kv 364

https://www.youtube.com/watch?v=G9JusGIJpkU – Młody Muzyk roku 2014 Mateusz Doniec –altowiolista gra:

-J.S.Bach, Prelude z V Suity Wiolonczelowej

– E. Putz, Blues for Benni

https://www.youtube.com/watch?v=CN1VIqNlS_s –Gyula David, Koncert na altówkę cz.II

Zapiszcie w zeszycie- różnice i podobieństwa( w budowie i grze)  między altówką a skrzypcami

Pozdrawiam .

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE-  1 i 3 marca 2021 r.

Kl.IV A,B , c.6

Temat: Allegro sonatowe.

Przeczytajcie informacje w podręczniku – str.55-56,

Zapiszcie w zeszycie co zawierają:

ekspozycja

-przetworzenie

-repryza

wysłuchajcie na You Tube :

-Wolfgang Amadeusz Mozart, Sonata C-dur KV 545 część I- Allegro

Ta część ma formę allegra sonatowego, rozpoczyna się Tematem 1, po czym następuje łącznik ( gamy ) i Temat 2 w tonacji G-dur- tonacja dominanty –czyli mamy EKSPOZYCJĘ dwóch tematów, która jest powtórzona, po niej następuje PRZETWORZENIE i dalej powrót Tematu 1 to początek REPRYZY.

Uczniowie, którzy grają I cz. Sonatiny niech spróbują analizy tej części, czy ma ona formę allegra sonatowego?

Podajcie przykłady granych przez siebie Sonatin.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

KL.V a,b – c6

Temat. Instrumenty smyczkowe. Skrzypce.

Przeczytajcie w książce- str.111-115

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/skrzypce

-o historii i budowie skrzypiec

http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/skrzypce-orkiestrownik/

-prezentacja instrumentu Jakub Haufa

Posłuchajcie  na YouTube:

–Antonio Vivaldi, Koncert skrzypcowy „Lato” z cyklu cztery pory roku, Presto

–Niccolo Paganini,Kaprys op.1 nr24 a-moll

-Niccolo Paganini, Kaprys op.1 nr 5

–G.Dinicu.Hora Staccato, gra legenda sztuki skrzypcowej Jascha Heifetz

–Henryk Wieniawski, Kujawiak w wykonaniu Piotra Janowskiego

–Vittorio Monti, Czardasz w wykonaniu naszego pedagoga Kamili Malik

Zapiszcie w zeszycie informacje o skrzypcach:

-klasyfikacja

-nazwa włoska , skrócona pisownia

-strój

-skala

-możliwości wykonawcze, sposoby artykulacji

Pozdrawiam W.B.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE-  środa  24.02.2021 r.

Kl.IV  , c.6

Temat: Sonata barokowa.

Przeczytajcie informacje w podręczniku – str.54-55,

Zapiszcie w zeszycie cechy:

sonaty świeckiej- da camera ( camera-sala w pałacu, sonata wykonywana w pałacu)

-sonaty kościelnej-da chiesa (chiesa po włosku kościół)

wysłuchajcie na You Tube :

https://www.youtube.com/watch?v=kSCqbAEXbpo-  Arcangelo Corelli, Sonata skrzypcowa d-moll op.5 nr 7

–A.Corelli, Trio Sonata da Camera G-dur op.2 nr 12 , cz. Ciaccona (sonata triowa- dwoje skrzypiec i basso continuo: klawesyn i viola da gamba) https://www.youtube.com/watch?v=h8ANWf1caUE

–zobaczcie zapis nutowy tej sonaty, zapisane są partie 1 i 2 skrzypiec, a dla basso continuo jest zapisany tylko melodia basu z cyframi wskazującymi harmonię, którą realizuje-improwizuje klawesyn.

https://www.youtube.com/watchb?v=9O5DLHm84TA

–Georg Philipp Telemann, Sonata C-dur na flet I basso continuo ( basso continuo realizują klawesyn I viola da gamba poprzedniczka wiolonczeli)

– Georg F.Haendel, Sonata G-dur , na skrzypce I organy

–J.S.Bach, Adagio i Fuga z I Sonaty g-moll BWV 1001-sonata na skrzypce solo

Słowo sonata pochodzi od włoskiego słowa sonarebrzmieć, odnosiło się to określenie do utworów granych na instrumentach, a nie śpiewanych głosem .

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

KL.V A,B. c6 –  22 i 24.02.2021 r.

Temat: Fortepian

Przeczytajcie z książki str.109-110

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/fortepian/

-przeczytajcie o fortepianie

http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/rozmowy/katarzyna-drogosz-five-oclock/

– dla ciekawych, prezentacja fortepianu dawnego, historycznego, wszystkim proponuję zobaczenie choć fragmentów z opowieści i nagrania .

Kompozycje największych wirtuozów fortepianu XIX wieku:

https://www.youtube.com/watch?v=h8LFJ6So_ss

–Fryderyk Chopin, Polonez A- dur op.40 nr 1

–F.Chopin, Koncert fortepianowy f-moll  cz.I Maestoso

–Franciszek Liszt, La Campanella

Praca domowa- wypiszcie znane marki fortepianów , podajcie co najmniej 5.

Pozdrawiam W.B.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE-  15, 17 luty 2021 r.

Kl.IV , c.6

Temat: Wariacje.

Przeczytajcie informacje w podręczniku – str.52-53, wysłuchajcie na You Tube

– Ludwig van Beethoven, Wariacje na temat „ Nel cor piu non mi sento”

Opisz zmiany, jakim ulega temat utworu.

Wariacja 1

Wariacja 2

Wariacja 3

Wariacja 4

Wariacja 5

Wariacja 6

Ponadto:

W zeszycie z pięciolinią zapisz temat znanej piosenki „ Wyszły w pole kurki trzy” ( są w Internecie) i skomponuj do tego tematu dwie wariacje – termin kompozycji do 3 marca 21r.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

KL.V a,b- c6

Temat. Klawesyn

Przeczytajcie informacje w podręczniku- str. 108-109

Zobaczcie:

http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/klawesyn-orkiestrownik/

-prezentacja klawesynu dokonana przez p. Liliannę Stawarz

Wysłuchajcie  utwory na klawesyn:

–Domenico Scarlatti, Sonata d-moll k 141

– Jan Sebastian Bach, Koncert na klawesyn f-moll cz. II Largo BWV 1052

–klawesyn współcześnie, utwór na klawesyn i altówkę

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Audycje muzyczne  – 10 lutego 2021 r.

Kl.IV c6

Temat: Rondo

Przeczytajcie o rondzie- podręcznik str. 51-52

Wysłuchajcie na YouTube :

–Louis-Claude Daquin,Kukułka( rondo u klawesynistów francuskich )

– Wolfgang Amadeusz Mozart, Rondo Alla Turca z Sonaty A- dur nr11 Kv 331 (rondo jako część formy cyklicznej tu- Sonaty A – dur)

 – A. Bazzini, Rondo karzełków ( rondo –utwór wirtuozowski)

–F.Chopin, Rondo a la Krakowiak( rondo wielka forma na fortepian i orkiestrę symfoniczną)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

8 i 10 lutego 2021 r.

Kl.VI c6

Temat: Harfa

Informacje w podręczniku str.106- 107, proszę uzupełnić informacjami ze str. Internetowej http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/harfa/

– rozszerzone informacje i prezentacja harfy przez Zuzannę Elster z Sinfonii Varsovi 

Wysłuchajcie na YouTube :

–W.A.Mozart, Koncert na flet i harfę

C- dur kv 299 cz. II Andante

–C.Debussy, Arabeska

–Simon i Garfunkel( harfa celtycka)

– Marcel Lucien Grandjany, The Fountain

–P. Czajkowski, Walc kwiatów z baletu „ Dziadek do orzechów”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Audycje muzyczne

Klasa IV c6-3 luty 2021r

Temat: Suita.

Przeczytajcie z podręcznika str. 50-51

Zapiszcie w zeszycie podstawowy układ suity barokowej- 4 tańce:

-allemande-

-courante-

-sarabanda-

-gigue-

Dopisując charakterystykę każdego tańca, korzystając z tabelki str.46-49.

Wysłuchajcie na YouTube:

–J.S.Bach, II Suita orkiestrowa h-moll ( 4  końcowe tańce tej suity)

-E. Grieg, Peer Gynt Suita nr 1 op.46

Charakterystykę tańców  suity barokowej prześlijcie drogą mailową.

Pozdrawiam.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Klasa Va,b c6 -1 i 3 luty 2021

Temat: Instrumenty strunowe. Gitara

Przeczytajcie z podręcznika str.103-106

Obejrzyjcie i przeczytajcie na youTube

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/gitara/

–Tomasz Kaszubowski ( nasz nauczyciel) i Paweł Nawarra –duet gitarowy

–Joaquin Rodrigo, Koncert na gitarę cz.II Adagio, solista Pablo Sainz-Villegas

– Marcin Patrzałek wyprawia cuda na gitarze w Programie „Mam talent” w USA

–Marcin Patrzałek gra L.van Beethovena Sonatę Księżycową

–M.Patrzałek gra Nicollo Paganiniego-Kaprys nr 24

–J.S.Bach, Toccata i Fuga  d-moll BWV 565 zagrana na gitarze przez Edsona Lopesa

– Johannes Brahms ,Taniec Węgierski nr5

Napiszcie informacje o gitarze wg wzoru tj poprzednie instrumenty, podajcie informację, czy gitara jest instrumentem transponującym?

Pozdrawiam.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Audycje muzyczne 25/27 stycznia 2021 r.

KL.IV c.6

Temat. Utrwalenie wiadomości o tańcach polskich i innych narodów.

              Tańce dawne.

Mieliście już zadane do domu skomponować własny utwór w formie 8-taktowego okresu muzycznego .

Obecnie, wykorzystując wiedzę na temat tańców, wybierzcie taniec polski lub innych narodów i skomponujcie go w formie 8-taktowego okresu muzycznego. Pamiętajcie, aby zachować cechy wybranego tańca.

Z zeszytu ćwiczeń „Notatnik muzyczny nr 1” dodanego do Podręcznika A. Kreiner -Bogdańska „W krainie muzyki” rozwiążcie krzyżówkę ze str. 25.( spróbuje ją przesłać w formie zdjęcia)

Ponadto proszę zapoznać się z informacjami na temat „Dawnych tańców”  str. 45-49 Podręcznik A. Kreiner- Bogdańskiej.

Wysłuchajcie na YouTube:

 1. W. A. Mozart, Menuet z Serenady „EinekleineNachtmusik” KV 525;

2. S. Prokofiew, Gawot z Symfonii Klasycznej;

https://www.youtube.com/watch?v=H8eNEb5vIJg

3. Gabriel Faure, Pawana op.50 ;

4. J.S.Bach, Sonata g-moll nr1 BWV 1001 cz.IIISiciliana

Proszę, abyście przysłali Wasze kompozycje na adres mailowy: w.bin@wp.pl

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Kl.V a, b

Temat. Instrumenty dęte klawiszowe ( miechowe).Organy.

Przeczytajcie w podręczniku – str.101 – 103 i na stronie muzykoteki-link poniżej

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/organy-

Wysłuchajcie:

http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/organy-orkiestrownik/

-prezentacja instrumentu przez p.Krzysztofa Urbaniaka

–JohannSebastian Bach,  Toccata i Fuga     d-moll BWV 565,wirtuozowski utwór genialnego kompozytora i wirtuoza organów

–Georg FriedrichHaendel, Koncertorganowy  op.4 nr 1, Andante

–Feliks Nowowiejski, Rota- utór na chór z towarzyszeniem organów

–Franciszek Schubert, Ave Maria

-Feliks Nowowiejski,IX Symfonia cz.I Toccata,

Odpowiedzcie na pytania:

1.Czym różnią się instrumenty dęte klawiszowe od dętych drewnianych?

2.Jakie rodzaje piszczałek spotyka się w organach?

3.Ile klawiatur ma akordeon?

Pozdrawiam
Wiesława Bińkowska

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Audycje muzyczne 18/20 stycznia 2021 r.

Kl.IV

Temat. Tańce innych narodów

Przeczytajcie w podręczniku str. 43-45

Marsz

https://www.youtube.com/watch?v=1_rMWk20Lgo
–marsz wojskowy-„Marsz Radeckiego”

https://www.youtube.com/watch?v=imeMFLt_eyk
–marsz pogrzebowy z Sonaty b-moll op.35 cz.III F. Chopina

https://www.youtube.com/watch?v=RyT2Th5-CV4
–marsz weselny ze” Snu nocy letniej” F.Mendelssohna- Bartholdy

https://www.youtube.com/watch?v=0Oo4z37OUEI
–ten sam marsz w wersji oryginalnej orkiestrowej

Walc

https://www.youtube.com/watch?v=px40UeHls4g
– J.Strauss, Walc „Nad pięknym modrym Dunajem”- typ walca wiedeńskiego

https://www.youtube.com/watch?v=bYJPNOOM-qI
–typ walca angielskiego, śpiewa Zbigniew Wodecki

Polka

https://www.youtube.com/watch?v=ZjwwPzOiY-Y
–polka Dziadek, tańczy zespół tańca ludowego

https://www.youtube.com/watch?v=ukimIgP41ag
–polki sądeckie

https://www.youtube.com/watch?v=3jzKwU9AGZU
–polka zespół z Malborka

Tango

https://www.youtube.com/watch?v=F2zTd_YwTvo
–pokaz tanga klasycznego

https://www.youtube.com/watch?v=l1NLr4IrVx0
tangoargentyńskie

https://tangoyvida.pl/astor-piazzolla-2/
-tango mistrza AstoraPiazzolli, gra na bandoneonie(odmiana akordeonu )sam A.Piazzolla.

ZADANE: notatka-pochodzenie tych tańców i ich cechy charakterystyczne

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Kl.V a, b

Temat. Instrumenty dęte klawiszowe ( miechowe).Akordeon.

Przeczytajcie w podręczniku – str. 99 – 100 i na stronie muzykoteki-link poniżej

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/akordeon

posłuchajcie:

muzyka baroku na akordeon

https://www.youtube.com/watch?v=eDFFUIGoBUc
–J.S.Bach , Toccata i Fuga d – moll

https://www.youtube.com/watch?v=Z7VGszvjZV0
–A.Vivaldi „ Cztery pory roku”

Nasz utalentowany nauczyciel p.Tomasz Ostaszewski:

https://www.youtube.com/watch?v=aODljrVudjw
–nasz pedagog p.Tomasz Ostaszewski ,wywiad o akordeonie i muzyka w duecie z Patrykiem Sztabińskim

https://www.youtube.com/watch?v=VhFJI6BQr1o
–występ p.Tomasza Ostaszewskiego na Festiwalu w Wilnie w 2011r.

Akordeon w muzyce popularnej:

https://www.youtube.com/watch?v=f5UGmlSWQYs
– Johannes Brahms, Taniec węgierski nr5 g-moll


ludowi „krewniacy” akordeonu- heligonka
:https://www.youtube.com/watch?v=RpoFw0peVI8
–heligonka pokaz instrumentu ludowego

https://www.youtube.com/watch?v=5ohLHYtA-V0
– utwory na heligonce

Pozdrawiam.
Wiesława Bińkowska

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE- poniedziałek/środa 14.XII.- 16.XII. 2020 r.

Kl.IV , c.6

Temat: Polskie tańce narodowe- stylizowane.

Niektóre dzieła oparte na rytmach tanecznych są rozbudowane i skomplikowane. Utworów tych nie tańczy się lecz słucha.Są to tańce stylizowane.

Posluchajcie na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=h8LFJ6So_ss

–F.Chopin, Polonez A –dur op. 40 nr 1 wykonanie Janusz Olejniczak

-H.Wieniawski, Polonez koncertowy D –dur op.4 nr 1 wykonanie Bartek Nizioł- skrzypce i Andrzej Tatarski –forepian

–H.Wieniawski, Kujawiak a moll wyk.Bartek Nizioł

-H.Wieniawski, Obertas G –dur op.19 nr1

https://www.youtube.com/watch?v=-dvbiz7iXe4

– F.Chopin, Mazurek a-moll op.68 nr 2

https://www.youtube.com/watch?v=wk3eBPC3KKE

–F.Chopin, Mazurek B-dur op.7 nr 1

-F.Chopin, Mazurek As-dur op.7 nr

-F.Chopin, Mazurek D-dur op. 33 nr 3

–F.Chopin, Rondo a la Krakowiak F- dur op.14

–Karol Szymanowski, Mazurek i Krakowiak

 –I.J.Paderewski, Krakowiak Fantastyczny H- dur op. 14 nr 6

–I.J.Paderewski, Krakowiak Fantastyczny H- dur op. 14 nr 6

Wasza praca domowa

Do jakich 3 tańców narodowych nawiązuje mazurek?

Wskaż, przy tych 4 Mazurkach F. Chopina, do którego nich nawiązał kompozytor.

Pracę przesłać drogą e-mailową:w.bin@ wp.pl

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

KL.V a,b c6

Temat. O instrumentach muzycznychdete blaszane waltornia.

Przeczytajcie informacje w podręczniku- str.97, i po wysłuchaniu prezentacji instrumentu

Wpiszcie do zeszytu skrót wiadomości o waltorni :

(według wzohttps://www.youtube.com/watch?v=h8LFJ6So_ssru )

 Do słuchania na YouTube:

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/waltornia

-prezentacja instrumentu przez muzyka orkiestry SinfoniaVarsowia- Romana Sykta

–W.A.Mozart,Koncert na waltornie Es-dur cz. III Rondo kv495

https://www.youtube.com/watch?v=0lIsXScysGQ –W.A.Mozart, Koncert nr 1 D-dur kv 412

–C.Saint-Saens,Morceau de Concert op 94 cz.I.

–Monti “Czardasz” grany na waltorni

– muzyka z filmu Gladiator Horner „My heart will go on”

–James Horner –“My heart will go on”

Wpisane do zeszytu informacje o waltorni prześlijcie drogą mailową na adres: w.bin@ wp.pl

Pozdrawiam,

W.Bińkowska

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE- poniedziałek/środa 7.XII.- 9.XII. 2020 r.

Kl.IV , c.6

Temat: Tańce w polskiej muzyce ludowej – tańce narodowe.

Przeczytajcie informacje w podręczniku – str.39-42

Obejrzyjcie na You Tube:

–prezentacja przez Zespół Mazowsze

 tańców narodowych i strojów

–polonez dawniejsza nazwa chodzony ( nazwa polonez z języka francuskiego= taniec polski),taniec dostojny, rozpoczynający bale, tempo umiarkowane

–kujawiak i oberek często występowały razem, kujawiak wolny, kolebany a oberek żywiołowy, wirowany taniec najszybszy wśród tańców polskich

– kujawiak z oberkiem

–oberek opoczyński

–mazur, metrum 3/4 taniec zadzierżysty ,przesunięcie akcentu na 3 i 2

–mazur

– mazur z opery S.Moniuszki „ Straszny dwór”

–mazur z opery S.Moniuszki „Halka”

–krakowiak w pieśni i tańcu w wykonaniu Zespołu Mazowsze

–taniec zbójnicki z Podhala

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Wasza praca domowa

Wypiszcie tańce narodowe z podaniem: z którego regionu Polski taniec pochodzi, metrum, tempa i zapisaniem charakterystycznego rytmu i cech tańca np.wirowany

 Pracę przesłać drogą e-mailową:w.bin@ wp.pl

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

KL.V a,b c6

Temat. O instrumentach muzycznychdete blaszane puzon.

Przeczytajcie informacje w podręczniku- str.96, i po wysłuchaniu prezentacji instrumentu

Wpiszcie do zeszytu skrót wiadomości o puzonie :

(według wzoru )

 Do słuchania na You Tube:

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/puzon

– przeczytajcie i koniecznie zobaczcie film-prezentację instrumentu- muzyka Sinfonii Varsovii

–W.A.Mozart, Tuba Mirum

–Hektor Berlioz, Grande Symfonie funebre et triomphale

https://www.youtube.com/watch?v=P73Z6291Pt8

–R.Wagner, Cwał Walkirii

Wpisane do zeszytu informacje o puzonie prześlijcie drogą mailową na adres: w.bin@ wp.pl

Pozdrawiam,

 W.Bińkowska

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE- poniedziałek/środa 30.XI.- 2.XII. 2020 r.

Kl.IV , c.6

Temat: Pieśni w polskiej muzyce ludowej.

Przeczytajcie informacje w podręczniku – str. 34-37

Zapiszcie w zeszycie

Polskie pieśni ludowe- cechy charakterystyczne:

-przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie

-forma małej pieśni

– w większości regionów są jednogłosowe ( stąd rozwój bogatej linii melodycznej)

– wielogłosowy śpiew występuje na Podhalu i na Kresach Wschodnich

-mają metrum parzyste lub trójdzielne

-często charakter taneczny

– najstarsze pieśni oparte są na skalach:

a) wąskozakresowej-np.trzy dźwięki w rozpiętości tercji,

b)pięciostopniowej czyli pentatonice ( patrz książka str.36)

–pieśń „Oj chmielu,chmielu”

c)siedmiostopniowych modalnych inaczej kościelnych ( wpływ muzyki kościelnej na muzykę ludową)

d)regionalne skale tj. skala góralska ( książka str.36)

https://www.youtube.com/watch?v=02zTphC6Bvs&list=RD02zTphC6Bvs&start_radio=1&t=96&t=96 –„W murowanej piwnicy”-Podhale

–„ Idzie Dysc” -Podhale

wysłuchajcie na You Tube dodatkowo :

–pieśń leśna , Kurpie

–pieśń „Nisko słonko”, Kurpie z towarzyszeniem zawodowych muzyków

–pieśń „Oj ty rzeko”Kresy Wschodnie

– „Koło mego ogródecka” wykonanie jak na Kresach

 –zespół Guzowianki –„Czerwone jagody”

–chór Bez Batuty, „Czerwone jabłuszko”

-zespół Rokiczanka, „W moim ogródeczku”

„Zielona Lipka”

 –„Słonecko już zsło” Podhale,

–„Matulu moja , boli mnie głowa”

Muzykę wykonują zespoły folklorystyczne, pielęgnujące nasze dziedzictwo kulturowe.

Proszę zrobić notatkę o Oskarze Kolbergu- Wasza praca domowa

Można przesłać drogą e-mailową:w.bin@ wp.pl lub mms na nr.tel.725 30 60 40

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

KL.V a,b c6

Temat. O instrumentach muzycznychdete blaszane trąbka.

Przeczytajcie informacje w podręczniku- str.93-95, i po wysłuchaniu prezentacji instrumentu

Wpiszcie do zeszytu skrót wiadomości o trąbce :

(według wzoru )

 Do słuchania na You Tube:

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/trabka/

 -przeczytajcie i koniecznie zobaczcie film-prezentację instrumentu- muzyka Sinfonii Varsovii Lubomira Jarosza

– G.Telemann,Koncert Es- dur cz.Adagio wykonanie na trąbce naturalnej,barokowej

-gra Wojciech Kaszuba lat 17-Młody

Muzyk Roku

–Józef Haydn,Koncert Es-dur cz.I.Allegro

-Jean-Babtiste Arban,”Karnawał wenecki”

– Louis Armstrong-legenda amerykańskiego jazzu, „Hello Dolly „

https://www.youtube.com/watch?v=S-lHrDPjGfQ

– Louis Armstrong, “Mack the Knife”

Wpisane do zeszytu informacje o trąbce prześlijcie drogą mailową na adres: w.bin@ wp.pl lub mms na nr.telefonu 725 30 60 40

Pozdrawiam,

 W.Bińkowska

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE – poniedziałek/środa 23/25.XI.20 r.

Kl.IV , c.6

Temat: Forma pieśni.

Przeczytajcie informacje w podręczniku – str.30-34

Zapiszcie w zeszycie

Forma pieśni to typ budowy utworu bardzo często spotykany w piosenkach i pieśniach     ( stąd jej nazwa).W formie pieśni skomponowanych jest wiele utworów instrumentalnych.

wysłuchajcie na You Tube :

https://www.youtube.com/watch?v=ZJaThhR91pE
–Stanisław Moniuszko,Prząśniczka-przykład jednoczęściowej formy pieśni-pokazane są nuty pieśni-4 pierwsze takty poprzednik, 4 następne takty następnik= okres muzyczny

https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8
–hymn Polski, przykład pieśni dwuczęściowej ( nuty w książce str.32)

https://www.youtube.com/watch?v=-N3LjQb8A6Y
–Fryderyk Chopin,”Życzenie”- przykład formy pieśni trzyczęściowej, poprzedzonej wstępem fortepianu.

https://www.youtube.com/watch?v=TqIlAJtAEls
–Robert Schumann, Marzenie op.15nr 7 przykład wielkiej formy pieśni trzyczęściowej ( omówionej w książce str.33)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

KL.V a,b c6

Temat. O instrumentach muzycznych-fagot.

Przeczytajcie informacje w podręczniku- str.91-92,

Wpiszcie do zeszytu skrót wiadomości o fagocie ( kontrafagocie) :

(według wzoru )

 Do słuchania na You Tube:

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/fagot
-przeczytajcie i koniecznie zobaczcie film-prezentację instrumentu p.Zbigniewa Płużka.

http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/utwory/antonio-vivaldi-koncert-e-moll-na-fagot/
-Antonio Vivaldi,Koncert e-moll na fagot RV 484

https://www.youtube.com/watch?v=4nMUr8Rt2AI
– Edward Grieg,W grocie Króla Gór ze Suity „ Peer Gynt”nr 1 na początku sławna solówka fagotu

https://www.youtube.com/watch?v=3A0JfsJt98Y
– Paul Dukas, „ Uczeń Czarnoksiężnika”-piękny utwór wykorzystany do ilustracji w filmie Walta Disneya ( twórcy Myszki Miki, Kaczora Donalda) z solową partią fagotu

https://www.youtube.com/watch?v=1rWC9tqNFp4
– Richard Rodgers „My Favorite Things”,profesjonalne wykonanie muzyki rozrywkowej przez kwartet fagocistów

https://www.youtube.com/watch?v=9Ts9pdxGvJU
–C.Debbusy, „Światło księżyca” transkrypcja na fagot i harfę

https://www.youtube.com/watch?v=CVWgPmiN6Eo
– Astor Piazzolla,”Libertango” coś na czasie, orkiestra fagotowa gra on-line, jak poradzili sobie z przesunięciem w czasie?

Odpowiedzcie na pytania:

1.Jakie znasz instrumenty stroikowe?

2.Jaki instrument dęty drewniany ma najwyższą, a jaki najniższą skalę brzmienia?

3.Co znaczy „ instrument transponujący”?

4.Które instrumenty dęte drewniane są transponujące?

Pozdrawiam,
 W.Bińkowska

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE-  poniedziałek/środa  16/18.XI.2020 r.

Kl.IV , c.6

Temat: Budowa ewolucyjna.

Przeczytajcie informacje w podręczniku – str.29

Zapiszcie w zeszycie

(Skrót myślowy określający budowę ewolucyjną)- budowa ewolucyjna przypomina łańcuszek złożony z motywów ( lub fraz ) powtarzanych na różnych stopniach skali, zmienianych, odwracanych…
W utworze takim opowieść snuje się bez przystanku.

Tak jak w tych utworach ,wysłuchajcie na You Tube :

https://www.youtube.com/watch?v=frxT2qB1POQ
– J.S.Bach, Preludium C- dur z I t. DWK

https://www.youtube.com/watch?v=CGVL5j6BEKs
– J.S.Bach, Preludium i fuga c – moll z I t.DWK – tu budowę ewolucyjną słyszymy w preludium

Proszę zajrzeć do utworów obecnie przez Was wykonywanych, czy któryś ma budowę ewolucyjną?

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

KL.V a,b c6

Temat. O instrumentach muzycznych -Obój.

Przeczytajcie informacje w podręczniku- str.90-01,

Wpiszcie do zeszytu skrót wiadomości o oboju ( i rożku angielskim) :

(według  wzoru )

 Do słuchania na You Tube:

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/oboj
-przeczytajcie i koniecznie zobaczcie film-prezentacje instrumentu.

https://www.youtube.com/watch?v=PrIQbadXX74
– J.S.Bach, Koncert na obój i skrzypce cz.I Allegro

https://www.youtube.com/watch?v=FtE3hoR_Nvo
–Ennio Morricone, Obój Gabriela

https://www.youtube.com/watch?v=cZVJYUR4-tw
–Astor Piazzolla, Oblivion

https://www.youtube.com/watch?v=TayOQwKFYUo
– Claude Debussy, Reverie na obój i harfę

 W.Bińkowska

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE-  poniedziałek/środa  9/11.XI.2020 r.

Kl.IV , c.6

11.XI środa święto Narodowe

KL.V a, b c6

Temat. O instrumentach muzycznych. Saksofon.

Przeczytajcie informacje w podręczniku- str. 89- 90,

Wpiszcie do zeszytu skrót wiadomości o saksofonie :

(według  wzoru – patrz flet)

 1. Saksofon -…..

 Do słuchania na YouTube:

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/saksofon/
-prezentacja instrumentu

https://www.youtube.com/watch?v=RpRR13zupO0
–gra 18 letni Łukasz Dyczko kompozycję AndreWaignein, Rhapsodycz.I.

https://www.youtube.com/watch?v=-GfaQzgnnDI
– saksofon na wesoło

Miłego słuchania

Pozdrawiam W.Bińkowska

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE-  poniedziałek/środa  2/4.XI.2020 r.

Kl.IV, c.6

Temat: Jak zbudowane są utwory muzyczne.

Przeczytajcie informacje w podręczniku – str.25-28,

Zapiszcie w zeszycie :

Określenia-ich bardzo skrótowe znaczenie :

 1. Motyw– najmniejsza cząstka dzieła muzycznego
 2. Fraza- odpowiednik kilkuwyrazowego wyrażenia w mowie
 3. Zdanie muzyczne-jak w mowie, najmniejszy odcinek melodii stanowiący jakąś całość

wysłuchajcie na You Tube :

Ad.1 https://www.youtube.com/watch?v=brwTFqYoXm4
motyw kukułki w utworze L.Daquin “Kukułka” wyk. Dwoje flecistów

https://www.youtube.com/watch?v=CeWY7jvLC_Y
ten sam utwór wyk. Fortepian ( w oryginale napisany na klawesyn) Motyw kukułki to interwał tercji małej np. g-e,  przewija się przez cały utwór.

Ad.2. https://www.youtube.com/watch?v=Z6Q3eBjNW_8
– F.Chopin, Preludium A –dur nr. 7 op.28 -sześć nut tworzy frazę

Ad.3. https://www.youtube.com/watch?v=2SVAL5JfYRg
– F.Chopin, Preludium Des- dur nr.15 op.28 – pierwsze cztery takty – zdanie muzyczne, kolejne cztery takty drugie zdanie muzyczne- te 8 taktów tworzy OKRES MUZYCZNY

     4.       Okres muzyczny ( 8 taktów)

Zdanie muzyczne ( poprzednik) + zdanie muzyczne ( następnik)

 np.4 takty                                                     np.4 takty

Zadanie domowe: napiszcie własny okres muzyczny – dwa zdania po 4 takty = 8 taktów

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

KL.V a,b c6

Temat. O instrumentach muzycznych. Klarnet.

Przeczytajcie informacje w podręczniku- str. 88- 89,

Wpiszcie do zeszytu skrót wiadomości o klarnecie :

(według  wzoru – patrz flet)

 1. Klarnet -…..
 2. Klarnet basowy -….

 Do słuchania na You Tube:

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/klarnet
– prezentacja instrumentu

https://www.youtube.com/watch?v=UfCzt6_zGdw
– G.Gershwin, Błękitna rapsodia –rozpoczyna solo klarnetowe, wystarczy wysłuchać kilku minut, ale zachęcam do całości, bo świetne wykonanie

https://www.youtube.com/watch?v=oDVVhTHXqlM
– Karol Kurpiński, Koncert klarnetowy B-dur , wykonanie uczeń Szkoły Muzycznej w Płocku – fragment.

https://www.youtube.com/watch?v=YT_63UntRJE
– W.A.Mozart, Koncert klarnetowy A-dur kv 622 cz.I.Allegro ( piękny koncert- wysłuchajcie ok. 5 min. lub całość jeśli czas pozwoli)

Miłego słuchania

Pozdrawiam.
W.Bińkowska

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

AUDYCJE MUZYCZNE-  poniedziałek/środa  26/28.X.20 r.

Kl.IV  , c.6

Temat: Elementy dzieła muzycznego- harmonia.

Przeczytajcie informacje w podręczniku – str. 24,

Zapiszcie w zeszycie :

Ogólnie możemy podzielić występowanie harmonii w muzyce europejskiej:

 1. Harmonia przedfunkcyjna (muzyka dawna)
 2. Harmonia funkcyjna ( muzyka klasyczna, romantyczna)
 3. Kolorystyka dźwiękowa( pojawia się w XX wieku)

wysłuchajcie na You Tube :

Ad.1 Guillaume de Machaut, Messe de Notre Dame- cz.I.Kyrie

https://www.youtube.com/watch?v=5GgkAM8crbU

Ad.2.Wolfgang Amadeusz Mozart, Serenada G-dur kv 525  “Eine kleine Nachtmusik” cz.I.Allegro

Ad.3 . Witold Lutosławski, Livre pour orchestre

 https://www.youtube.com/watch?v=RdgYE-Hu-Lk
( utwór jest długi, wysłuchajcie tyko ok.3 minut)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

KL.V a,b c6

Temat. O instrumentach muzycznych. Flety.

Przeczytajcie informacje w podręczniku- str. 82-83 i 84-87,

Wpiszcie do zeszytu skrót wiadomości o fletach :

(podaję wzór, tak sami będziecie opisywali kolejne instrumenty )

 1. Flet podłużny ( prosty, blokowy)

-dęty drewniany, szczelinowy

-skala ok. 2 oktawy

-budowany w różnych rozmiarach: sopranowy, altowy, tenorowy, basowy

 • Flet poprzeczny

-dęty drewniany, szczelinowy

-skrócona pisownia w partyturze Fl

-skala ok. 3 oktawy c1-c4

-możliwości techniczne: bardzo szybkie gamy, pasaże, biegniki,

 artykulacja: legato, staccato, podwójne staccato

 • Flet piccolo

tj. flet poprzeczny, różnica- ma skalę wyższą o 1 oktawę

– instrument transponujący o oktawę w górę

Utwory do słuchania na You Tube:

–Jan Sebastian Bach, IV Koncert Brandenburski G-dur BWV 1049

partię concertino wykonują: 2 flety proste i skrzypce

https://www.youtube.com/watch?v=YeuR5S0DIRI

Pozdrawiam.
W. Bińkowska

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

ZARZĄDZENIE DYREKTORA  NR 23/2020 Z DNIA 19 X 2020 r.

W związku z najnowszymi wytycznymi CEA z dn. 16 X 2020r. (Komunikat CEA w sprawie planowanych zmian w pracy szkół artystycznych w kontekście ogłoszonych przez Rząd obostrzeń związanych z epidemią COVID-19) zarządza się co następuje:

od dn. 16 X b.r. pilnie wdrażamy nauczanie hybrydowe w odniesieniu do przedmiotów realizowanych zbiorowo: wszystkie grupy powyżej 8 osób dzielimy na dwie mniejsze podgrupy (grupy do 8 osób pracują bez zmian) i prowadzimy akcję informującą uczniów o zmianach.

Nauczanie hybrydowe zajęć zbiorowych startuje od środy 21 X b.r.

Chór – próby głosowe, orkiestra – próby sekcyjne.

Lekcje gry na poszczególnych instrumentach prowadzone są stacjonarnie bez zmian.

Wszelkie wątpliwości i pytania prosimy kierować do kierowników sekcji i do Dyrekcji.

UWAGA! Zalecenia mogą ulegać dalszym zmianom w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i nowych wytycznych CEA. Prosimy o śledzenie zmian na bieżąco.

                                     Dyrektor Szkoły

Wiesława Bińkowska-Chuda

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

OGŁOSZENIE 1

W związku z najnowszym Zarządzeniem Dyrekcji zajęcia Orkiestry I stopnia będą odbywały się w grupach:

16:30 – 17:00 – I skrzypce

17:05 – 17.35 – II skrzypce

17:40-18.10 – III skrzypce i wiolonczela

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

OGŁOSZENIE 2

W związku z najnowszym Zarządzeniem Dyrekcji zajęcia Zespołu Wokalnego I stopnia będą odbywać się w grupach:

15:15 – 15.45 – I grupa (najwyżej 6 osób)

!5:50-16:35 – II grupa (pozostali uczniowie)

Proszę, żeby Uczniowie ustalili między sobą, kto na którą godzinę przychodzi.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

OGŁOSZENIE 3

W związku z najnowszym Zarządzeniem Dyrekcji przesyłam Państwu plan zajęć Chóru I stopnia na najbliższy miesiąc:

27.10 – klasy V i VI

16:00 – 16:30 – I głos

16:35 – 17:05 – II głos

17.10 – 17.40 – III głos

Materiały dla klasy IV:

03.11 – klasa IV

16:00 – 16:30 – I głos

16:35 – 17:05 – II głos

17.10 – 17.40 – III głos

Materiały dla klasy V i VI:

10.11 – klasy V i VI:

16:00 – 16:30 – I głos

16:35 – 17:05 – II głos

17.10 – 17.40 – III głos

Materiały dla klasy IV:

17.11 – klasa IV:

16:00 – 16:30 – I głos

16:35 – 17:05 – II głos

17.10 – 17.40 – III głos

Materiały dla klasy V i VI:

Pozdrawiam serdecznie

Krystyna Majksner-Krzywicka

UWAGA!

Od dn. 21 X 2020 r.

1. Zajęcia zbiorowe odbywają się w formie hybrydowej – z wymiennym uczestnictwem uczniów w zajęciach (dotyczy grup powyżej 8 osób, grupy do 8 osób pracują bez zmian).  

2. Uczniowie, którzy w danym tygodniu nie będą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, otrzymują na ten czas pracę domową.                           

3. Szczegółowe informacje o sposobie realizacji nauczania hybrydowego dostępne są w Szkole na tablicy ogłoszeń oraz u nauczycieli prowadzących zajęcia.

4. Lekcje indywidualne odbywają się stacjonarnie (bez zmian). Informacja o podziale dużych grup (powyżej 8 osób) na podgrupy będzie dostępna w Szkole na tablicy. Grupy poniedziałkowe i wtorkowe- podział  zostanie dokonany  w poniedziałek i wtorek (19, 20 X 2020r) w czasie lekcji.     Od środy przechodzimy na stystem hybrydowy i pracujemy w podgrupach.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Poradnik dla ucznia

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Chór PSM I st. c-6, Orkiestra PSM I st., Zespół Wokalny c-4

Drodzy Rodzice!

Poniższe pliki zawierają wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z następujących przedmiotów: Chór PSM I st. c-6, Orkiestra PSM I st., Zespół Wokalny c-4

Bardzo proszę o zapoznanie się z tymi dokumentami i potwierdzenie poprzez wydrukowanie, podpisanie i przekazanie przez Ucznia na najbliższych zajęciach.

Dla Państwa wygody od wtorku 22 września można będzie również potwierdzić zapoznanie się z dokumentami w Sekretariacie Szkoły.

Druki wymagań edukacyjnych i oświadczenia:

Skip to content